Wat beïnvloedt de rente van mijn lening?

rente-op-geld-lenenDe rente zijn de kosten voor het lenen van geld. Tarieven worden uitgedrukt in een percentage van het geleende bedrag. Wanneer u geld leent, rekent de kredietverstrekker een vergoeding voor het verstrekken van geld over een periode van tijd. Wat u eigenlijk leent heet de hoofdsom. De rente gaat naar de financiële instelling, zodat ze de administratieve kosten die gepaard gaan met het lenen van geld, alsmede het genereren van de winst kunnen dekken. Zij op hun beurt, betalen rente over de spaarrekeningen van hun klanten. Uw primaire doel als kredietnemer  is om de laagst mogelijke rentevoet te betalen.

Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor een kredietverstrekker om de rente voor u te bepalen. Eerst wordt uw risicoprofiel nader bekeken. Als de kredietverstrekker voelt dat u bij een bijzonder hoge risicogroep hoort, dan zullen ze u een hogere rente in rekening willen brengen. Dit zal het risico dat ze nemen compenseren. Gelddirectlenen.nl leert ons dat als u voldoet aan het profiel van andere klanten die leningen niet hebben terugbetaald, dan zult u in een hogere risicogroep zitten. Zij zullen uw kredietgeschiedenis op het gebied van lenen en aflossen bekijken. Uw kredietwaardigheid wordt zeer serieus genomen. Ze bekijken ook of u nog andere leningen heeft en of u de creditcard afbetalingen op tijd voldoet.

De looptijd van de lening is zeer belangrijk bij het bepalen van de rente die in rekening wordt gebracht. Kortlopende leningen hebben over het algemeen een lagere rente. Dit komt door de voorspelbaarheid van de marktomstandigheden op korte termijn. Kredietverstrekkers dienen rekening te houden met de inflatie, renteschommelingen en de economie als geheel. Omdat de economische omstandigheden op langere termijn veel moeilijker te voorspellen zijn, berekenen kredietverstrekkers een hogere rente voor de leningen op lange termijn. Als de rente oploopt tot meer dan de kredietverstrekkers rekenen aan hun kredietnemers, zouden ze uiteindelijk geld kunnen verliezen op de lening.

Een andere risicofactor voor de kredietverstrekkers is het onderpand of de zekerheid. Als u uw huis als onderpand aanbiedt, dan zult u meestal een lagere rente betalen dan wanneer u alleen creditcards heeft. Creditcards zijn onderhevig aan fraude en verhogen de risicofactor voor de kredietverstrekker. Hypotheken hebben meestal een lagere rente, omdat een huis een materiële vaste activa is.

Het laatste waar de kredietverstrekkers zich zorgen om maken is de inflatie. Veranderingen in de economie die ervoor zorgen dat de prijzen gaan stijgen, heet inflatie. U zult niet in staat zijn om bijna net zoveel te kopen met dezelfde hoeveelheid geld als een aantal jaren geleden. Daarom zien kredietverstrekkers dit als een bepalende factor die ze meenemen als ze uw rente gaan bepalen.