Het is de taak van de commissaris controle uit te oefenen op het jaarverslag

Zijn bevindingen worden opgenomen in het controleverslag. 150. Drie categorieën van vennootschappen zijn ertoe gehouden om de controle van hun jaarrekening en van hun jaarverslag op te dragen aan een commissaris, met name:1) de grote kapitaalvennootschappen;2) de onechte personenvennootschappen; en3) de economische samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één lid onderworpen is aan de controle door een commissaris.

151. De volgende vennootschappen moeten geen commissaris benoemen:1) de kleine vennootschappen (zowel de persoonlijke lening kapitaal- als de personenvennootschappen);2) de grote personenvennootschappen waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn;3) de economische samenwerkingsverbanden waarvan geen enkel lid onderworpen is aan de controle door een commissaris (art. 141 W. Venn. ). 152. De berekening van de criteria om uit te maken of een onderneming een grote dan wel een kleine onderneming is, moet, wat de benoeming van een commissaris betreft, in hoofde dan iedere vennootschap afzonderlijk plaatsvinden. In drie bijzondere gevallen gebeurt de berekening van geld nodig de criteria echter op geconsoli-deerde basis;1) indien de betrokken vennootschap deel uitmaakt van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en openbaar te maken;2) indien de betrokken vennootschap een portefeuillemaatschappij is;3) indien de effecten van de betrokken leningen vennootschap opgenomen zijn in de officiële notering van een effectenbeurs (art.