Category Archives: Uncategorized

Het is de taak van de commissaris controle uit te oefenen op het jaarverslag

Zijn bevindingen worden opgenomen in het controleverslag. 150. Drie categorieën van vennootschappen zijn ertoe gehouden om de controle van hun jaarrekening en van hun jaarverslag op te dragen aan een commissaris, met name:1) de grote kapitaalvennootschappen;2) de onechte personenvennootschappen; en3) de economische samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één lid onderworpen is aan de controle door een […]